Hrvatsko biometrijsko društvo - HBMD je dobrovoljna,

izvanstranačka, neprofitna, znanstvena udruga koja okuplja

znanstvenike, mlade istraživače, studente, te ostale javne djelatnike

koji se bave biometrijom i srodnim znanstvenim disciplinama.

 

Vidimo se na srebrnom BIOSTAT-u 2021 u Poreču

Pratite nas ovdje!

Header BIOSTAT 2021_samo_HBMD.jpg
Porec-sunset.jpg
BIOSTAT2021_25th_anniversary.png