Ciljevi HBMD su:

 • Stvaranje društvene klime koja potiče znanstveno-istraživački rad na području biometrije, razvojni i inovacijski rad, kao i razvijanje interdisciplinarnih i transdisciplinarnih djelovanja u znanosti;

 • Stvaranje i širenje kulture, a posebno humaniziranje znanosti, kao i učvršćivanje unutrašnjih znanstvenih i etičkih (programskih i kadrovskih) kriterija;

 • Stvaranje modernog obrazovnog sustava koji će omogućiti razvoj biometrijske znanosti s naglaskom na jedinstvenim kriterijima;

 • Poticanje i organiziranje rasprava o svim temama u kojima znastvene metode mogu doprinijeti osiguranju ekonomskog, tehnološkog, socijalnog, civilizacijskog i kulturnog razvoja zemlje;

 • Briga za društveni ugled, prava i sigurnost materijalne pozicije znanstvenog rada i znanstvenih djelatnika koji se bave biometrijom.

 

Ciljevi HBMD ostvaruju se:

 • Organiziranjem domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova škola i seminara, stručnih sastanaka, plenarnih sastanaka, javnih predavanja te različitih drugih načina edukacije kadrova i prikazivanjem rezultata znanstveno-stručne djelatnosti;

 • Suradnjom sa srodnim znanstvenim i stručnim udrugama i organi zacijama u zemlji i inozemstvu;

 • Iniciranjem organizacije znanstveno-istraživačkih projekata;

 • Organiziranjem vlastite izdavačke djelatnosti koja se sastoji od stallnih i povremenih periodičnih publikacija, monografija, udžbenika, skripata, priručnika, www stranica, filmova i dr.

© 2013 Property of HBMD

 • w-facebook
 • Twitter Clean