top of page

HBMD održava redovite sastanke s ciljem okupljanja članova i poticanja diskusije u zajednici. Na sastancima pozvani predavači izlažu najnovije metode i ideje u biometriji i srodnim znanostima. Popis dosad održanih predavanja možete naći ovdje. 

Ciljevi HBMD su:

  • Stvaranje društvene klime koja potiče znanstveno-istraživački rad na području biometrije, razvojni i inovacijski rad, kao i razvijanje interdisciplinarnih i transdisciplinarnih djelovanja u znanosti;

  • Stvaranje i širenje kulture, a posebno humaniziranje znanosti, kao i učvršćivanje unutrašnjih znanstvenih i etičkih (programskih i kadrovskih) kriterija;

  • Stvaranje modernog obrazovnog sustava koji će omogućiti razvoj biometrijske znanosti s naglaskom na jedinstvenim kriterijima;

  • Poticanje i organiziranje rasprava o svim temama u kojima znastvene metode mogu doprinijeti osiguranju ekonomskog, tehnološkog, socijalnog, civilizacijskog i kulturnog razvoja zemlje;

  • Briga za društveni ugled, prava i sigurnost materijalne pozicije znanstvenog rada i znanstvenih djelatnika koji se bave biometrijom.

 

Ciljevi HBMD ostvaruju se:

  • Organiziranjem domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova škola i seminara, stručnih sastanaka, plenarnih sastanaka, javnih predavanja te različitih drugih načina edukacije kadrova i prikazivanjem rezultata znanstveno-stručne djelatnosti;

  • Suradnjom sa srodnim znanstvenim i stručnim udrugama i organi zacijama u zemlji i inozemstvu;

  • Iniciranjem organizacije znanstveno-istraživačkih projekata;

  • Organiziranjem vlastite izdavačke djelatnosti koja se sastoji od stallnih i povremenih periodičnih publikacija, monografija, udžbenika, skripata, priručnika, www stranica, filmova i dr.

bottom of page