HBMD - Kontakt:
Prof. dr. sc. Zdenko Sonicki, predsjednik

 

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”

Katedra za medicinsku statistiku,

epidemiologiju i medicinsku informatiku

Rockefellerova 4, 10000 Zagreb

 

e-mail: hbmd@hbmd.hr

 

HBMD - Sjedište:
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”

Rockefellerova 4, 10000 Zagreb

 

HBMD - OIB

80225862043

 

HBMD - MB

03492192