top of page

Osnivački tim:

Ksenija Bosnar, Jadranka Božikov, Nataša Delimar, Đuro Deželić, Vladimir Hitrec, Vesna Hljuz Dobrić, Josipa Kern, Miljenko Košićek, Gizela Luković, Vesna Lužar, Konstantin Momirović, Zoran Pišl, Franjo Prot, Pavao Rudan, Nina Smolej-Narančić, Diana Šimić, Miro Uglešić i Silvije Vuletić.

 

Povijest Hrvatskog BioMetrijskog Društva (HBMD):

• 1989. Na Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar" sastalo se 16 prijatelja koji su velik dio svoga vremena provodili u iznalaženju načina analize i interpretacije podataka o ljudima, životinjama i bilju. Dogovorili su se da svoje druženje i formaliziraju u Biometrijskom društvu Hrvatske sa Silvijem Vuletićem, kao prvim predsjednikom, na čelu • Silvije Vuletić

• 20. travanj 1990. - Biometrijsko društvu Hrvatske službeno registrirano.

• 1992. - Promjena imena u Hrvatsko biometrijsko društvo s kraticom koju i danas rabimo HBMD.

• 1994. - U okviru međunarodne konferencije International Technology Interfaces (ITI) u Puli prvi puta suorganizacija sekcije Biometrics.

• 1996. - Uz sekciju Biometrics održali i prvu Biometrijsku školu koji održavamo sve do danas.

• 1997. - Od društvene organizacije postali udruga, te u skladu s time mijenjali statut.

• 1998. - Promjena Predsjedništva • Diana Šimić

• 20. svibanj 2000. - Svečana akademija - proslava 10. godišnjice Društva na pokušalištu Jazbina - Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

• 2004. - Promjena Predsjedništva • Marija Pecina

• 2004. - Izmjene Statuta Društva

• 10-12. rujan 2004. - HBMD organizira radionicu (workshop) iz primjene statističkih metoda pod naslovom : ANOVA s ponovljenim mjerenjima na Nastavno pokusnom šumskom objektu Velika – Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

• 16. listopad 2009. - Svečana akademija - proslava 20. godišnjice Društva na pokušalištu Jazbina - Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dodijeljena Priznanja Silviju Vuletiću i Diani Šimić, te Zahvalnica Srcu.

• 2010. - Redizajn logotipa i pečeta Društva.

• 2010. - Promjena Predsjedništva • Anamarija Jazbec

• 2013. - Nove web stranice HBMD-a

• 2014. - Prva samostalna organizacija 21. međunarodnog biometrijskog znanstvenog simpozija BIOSTAT 2014 u Centre for Advanced Academic Studies (CAAS) u Dubrovniku, održanog od 11. do 14 lipnja 2014.

• 2015. - 22. međunarodni biometrijski simpozij BIOSTAT 2015 održan 28. lipnja do 1. srpnja 2015. u Dubrovniku

• 2017. - 23. međunarodni biometrijski simpozij BIOSTAT 2017 održan 7. do 10. lipnja 2017. u Šibeniku

• 2019. - 24. međunarodni biometrijski simpozij BIOSTAT 2019 održan 5. do 8. lipnja 2019. u Zagrebu

• 6. veljače 2020. - Svečana akademija i druženje u prigodi obilježavanja 30. obljetnice Hrvatskog biometrijskog društva. Dodijeljena priznanja  Vesni Lužar-Stiffler, Franji Protu i Vesni Hljuz Dobrić.

• 2021. - 25. međunarodni biometrijski simpozij BOSTAT 2021 održan 8. do 10. rujna 2021. u Poreču

• 2023. - 26. međunarodni biometrijski simpozij BOSTAT 2023 održan 14. do 17. lipnja 2023. u Zadru

bottom of page