top of page

HBMD održava redovite sastanke s ciljem okupljanja članova i poticanja diskusije u zajednici. Na sastancima pozvani predavači izlažu najnovije metode i ideje u biometriji i srodnim znanostima.

Popis predavanja:

  • Franjo Prot: 70-ta Obljetnica Guttman-ove image teorije – odjek u zagrebačkom metodološkom krugu  (13.12.2023.) 

  • Antica Čulina: Vjerodostojnost znanosti i zašto bi nas trebalo biti briga (22.11.2023.)

  • Martina Kičić: Analize prostornih podataka prikupljenih od građana pomoću interaktivnog PPGIS upitnika (11.10.2023.)

  • Vladimir Brajković: Selection, validation, and utilization of mitogenome SNP array information in cattle breeding (23.3.2023.)

  • Jerko Gunjača: Dizajn eksperimenata s primjenom u poljoprivredi (prezentacija knjige) (9.2.2023.)

  • Lavoslav Čaklović: Uzročnost i indukcija. Kontračinjenični pristup (25.1.2023.)

  • Jednosmjerna ulica ili jednosmjerna ANOVA - diskusija o uvriježenom nazivlju i hrvatskim prijevodima statističkih pojmova, s posebnim naglaskom na ANOVA-u (15.12.2022.)

  • Azra Tafro: Parametarske metode u rekonstrukciji PET slika (9.6.2021.)

bottom of page